Bu makalede yazar, kripto ticareti yapan bir “pump-and-dump” grubunun, bir kripto para birimi hakkında olumlu yanlış bilgileri yaymak için sosyal medyayı kullanan, değerini geçici olarak şişirmek ve büyük miktarda para toplamak için kullanan grupların bir üyesi olarak kişisel deneyimini açıklamaktadır. Kripto para piyasalarının doğasını, kripto ile ilgili sosyal ağları, şişir ve boşalt fenomenini, sosyal ve ekonomik etkilerini ve etik kaygıları tartışmaktadır. Ortak bir felsefe ve kâr amacı etrafında toplanan bu gruplar, yeni kripto yatırımcılarını kandırmak için sosyal medya dezenformasyon kampanyalarını kullanmışlar ancak, çoğu zaman fakir ve hırslılardan çalmanın yasal ve etik açmazını kabul etmemişlerdir.

Makale için tıklayınız.

--

--

Cocco vd. (2022) çalışmasında borsaya karşı güvenli liman olarak Bitcoin’in rolünü araştırmışlardır. Pandeminin bazı önemli tarihleri kukla değişkenlerin kullanıldığı regresyon modelini temel alınarak, piyasaların gerçek dinamikleri modellenmekte ve güvenli liman özellikleri incelenmektedir. Temmuz 2019 ile Şubat 2021 tarihleri arasındaki günlük veriler ele alınarak 13 büyük hisse piyasasına karşı Bitcoin ve Ethereum’un güvenli liman özellikleri incelenmiş, Bitcoin’in güvenli liman olarak görüldüğü tarihler bulunmakla birlikte tam anlamıyla güvenli liman denilemeyeceği ifade edilmiştir.

Makale için tıklayınız.

--

--

Wang vd. (2022) çalışmasında, Bitcoin’in bir finansal varlık ve işlem aracı olarak artan kullanımının ekonomik ve parasal etkileri olduğu ifade edilmiş, ABD’de Bitcoin fiyatları ile para arzı, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve ekonomik politika belirsizliği (EPU) arasındaki kısa ve uzun vadeli etkileşimleri incelenmiştir. 31 Temmuz 2010–31 Ağustos 2020 dönemini kapsayan aylık veriler, sürekli dalga dönüşümleri, dalga tutarlılığı, dalga tabanlı vektör otoregresif Granger nedensellik testi ve doğrusal olmayan nedensellik testi ile incelenmiştir.

Çalışmanın sonuçlarına göre; para arzı ve ekonomik politika belirsizliğinin Bitcoin fiyatlarını olumsuz etkilediği, TÜFE’nin ise Bitcoin fiyatlarını kısa vadede olumlu yönde etkilediği bu nedenle Bitcoin’in bir riskten korunma aracı olduğunu desteklediği ifade edilmiştir.

Makale için tıklayınız.

--

--

Wüstenfeld ve Geldner (2022) çalışmasında Bitcoin alım satım faaliyetleri ile fiyat aktiviteleri ve ekonomik şokların arasındaki dinamikleri, ulusal düzeyde ve geniş bir perspektifte analiz edilmiştir. Ekonomik şokların Bitcoin ticareti üzerindeki hacim ve oynaklık etkisinin incelendiği çalışmada yerel ve küresel şokların Bitcoin ticaretini etkilediği ifade edilmektedir. Artan ticari faaliyetlerin bir fiyat tepkisi ile karşılaşması sonucu Bitcoin’in güvenli liman olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Kanada’daki olumsuz ekonomi politikalara karşı Bitcoin’in spekülatif bir varlık olarak görüldüğüne dair kanıtlar bulunan çalışmada, Covid-19 pandemisi ile önemli bir yapısal kırılma yaşandığı gösterilmektedir. Bitcoin’in çalışılan ülkeye bağlı olarak farklı görülmekle birlikte, Yeni Zelanda ve Avustralya’da güvenli liman olarak görüldüğü ifade edilmektedir.

Makale için tıklayınız.

--

--

Hollanda Merkez Bankası çalışanlarından Wilko vd. (2022) banka mevduatları, kripto paralar, stabil kripto paralar ve merkez bankası dijital parasının (MBDP) birbirine entegre olarak bulunduğu bir politika analizi sunmaktadır. Çalışmada güven ve yeniliği elde etmek için itibari para ve kripto paraların birlikte var olması gerektiği savunulmaktadır. Hem MBDP’nin tasarımında hem de stabil kripto paraların regülasyonunda temel ilke olarak kendi aralarındaki konvertibilitenin sağlanması sonucu, ödeme aracı olarak geniş çapta benimsenecekleri ifade edilmektedir.

Makale için tıklayınız.

--

--

Nyffenegger (2022) çalışmasında perakende amaçlı kullanılacak Merkez Bankası Dijital Para (MBDP) biriminin etkileri, heterojen banka mevduatları ve rekabetçi kredi piyasası ile genel denge modelinde analiz edilmiştir. MBDP’nin etkilerinin, bir değişim aracı veya bir tasarruf aracı olarak kullanılmasına göre büyük ölçüde farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Tasarruf aracı olarak kullanılması durumunun değişim aracı olarak kullanılmasına göre dört kat daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Makale için tıklayınız.

--

--

Orhon Can Dağtekin’in doktora tezinde (2019); kripto para özelinde bireylerin kişilerarası ve kurumlara duydukları güven; bir kripto para olan Bitcoin dikkate alınarak karşılıklı etkileri ve ilişkileri açısından incelenmiştir. Bitcoin’in en önemli avantajının şeffaflık, en büyük dezavantajının ise kur riski olduğu, Bitcoin’in finansal piyasalar açısından olumlu bir gelişme olarak görüldüğü ve Bitcoin’in itibari paralara bir alternatif olduğu ifade edilmiştir.

Tez için tıklayınız.

--

--

Diaconaşu vd. (2022) çalışmasında Bitcoin piyasasındaki yatırımcı davranışları incelenmiştir. Anormal getiriler ve anormal işlem hacimleri metodolojilerinin kullanıldığı çalışmada, yatırımcıların Bitcoin piyasasına ilişkin beklenmedik olumlu ve olumsuz bilgilere tepkisine ait dinamikler üç farklı hipotez ile karşılaştırılmıştır. Aşırı tepki, belirsiz bilgi ve etkin piyasa hipotezleri ile yapılan araştırmada Bitcoin piyasalarının zamanla olgunlaşma eğiliminde olduğu ve pandemi döneminde Bitcoin etkinliğinin arttığı belirtilmiştir. Söz konusu stresli dönemin Bitcoin için avantaj getirdiği, artan piyasa etkinliği ve anormal işlem hacminin de bunu desteklediği ifade edilmiştir.

Makale için tıklayınız.

--

--