BAŞLICA BİTCOİN FİYAT DÖNGÜLERİ

Uzun zamandır, piyasa genişledikçe, daha değerli hale geldikçe ve kurumsal firmaların daha fazla kripto para alımı yaptıkça kripto para fiyatlarının dalgalanmasının daha az olacağını savundum.

Halihazırda %80'lik iki ayı piyasasına sahip olsak da bunların ilkel geçmişimize ait olduğuna inanıyorum. Gelecekteki ayı piyasaları daha sığ olacak. Önceki ikisi -%61 ve -54 idi.

Ne yazık ki, bedava öğle yemeği yok. Açıkçası, muhtemelen artık 100x rallilerini de görmeyeceğiz.

Sanırım %50'lik ayı piyasasını bitirdik ve yeni bir ralli döngüsüne geçtik. Önümüzdeki 6–12 ay, yatırımcıların blok zinciri için hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarından kaçmasıyla büyük bir ralli görecek.

Şu anda 11 yıllık üstel büyüme trendinin %56 altındayız. Piyasalar, trende göre nadiren bu kadar ucuz olmuştur.

“Bitcoin oldukça çılgın döngülere giriyor. Yatırım yaptığım son dokuz yılda, ortalama %60 civarında olan altı ayı piyasası oldu. Bu %50 oldu.

“Bence kurumlar bu alana girdikçe, tüm bu döngüler neyse ki ılımlı olacak. %50 ayı piyasaları muhtemelen ileriye dönük elde edebileceğiniz tek şey.

“Bence ya dipteyiz ya da buna çok yakınız.”

— Dan Morehead, Yahoo! Finans, 30 Mart 2022

Kaynak: Pantera Capital

--

--

Cryptocurrency Portfolio Management Company

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store