Bütün Yatırımcıların Bilmesi Gereken Grafikler

1: Ortalama maliyeti düşürmek, tepe ve dipleri yakalamak için uğraşmayı geçersiz kılar.

2: Nakit kısa vadede güvenli ama uzun vadede riskli.

Hisse senetleri kısa vadede riskli, ancak uzun vadede güvenlidir.

3: Yatırımcıların sonuçlarla ilgili duyguları, son yolculuktan büyük ölçüde etkileniyor.

4: Oynaklıkla baş etmek berbat, ancak kişisel mali durumunuz aşırı muhafazakar olduğunda çok daha az berbat.

5: Her zaman aşırı miktarda gürültü olacaktır.

Neyi kontrol edebileceğinize odaklanın. Ne yapamayacağın konusunda değil.

6: Ayı piyasasına yatırım yapmak teoride kolaydır.

Gerçekte, çok zor.

7: Başarı şansınızı ikiye katlamanın en iyi yolu, bekleme sürenizi ikiye katlamaktır.

8: Doğru zihniyeti geliştirmek, yatırım başarısının %95'idir.

9: Planlama yararlıdır, ancak gerçek dünya asla bir hesap tablosuyla eşleşmez.

10:

Brian Feroldi

--

--

Cryptocurrency Portfolio Management Company

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store